A promis întotdeauna sătenilor doar acele lucruri pe care le poate controla

  • 30 Ianuarie 2015, 10:40
  • Vizualizări: 945
A promis întotdeauna sătenilor doar acele lucruri pe care le poate controla

Ion PERCIUN

cuvintul@gmail.com

 

Stimată redacţie! Noi, un grup de locuitori ai comunei Solonceni, am decis să-l înaintăm pe primarul nostru Anatolie Chirtoacă la concursul Cel mai activ primar. Dumnealui conduce cu primăria de 12 ani, munceşte mult pentru binele comunei.

 

Numai în anul 2014 au fost reparate două drumuri, este în toi construcţia sistemului de apeduct şi canalizare, sunt pe sfârşite lucrările de construcţie şi amenajare a unui teren pentru agrement în Solonceni, s-a reparat sediul primăriei. Anterior o bună parte a gospodăriilor şi instituţiilor din s. Solonceni au fost conectate la conducta de gaze naturale, a fost dată în exploatare o piaţă agricolă amenajată, a fost reparată clădirea grădiniţei şi create condiţii moderne pentru copii şi lucrători, s-a schimbat acoperişul la Gimnaziul Solonceni. Lucrări similare s-au înfăptuit şi în s. Tarasova. În opinia noastră, Anatolie Chirtoacă merită titlul Cel mai activ primar din raionul Rezina.

Elena Crudu, Ana Chirtoacă, Elena Borş, Liuba Machidon,

Valentina Crăciun

 

Cartea de vizită a comunei

Comuna Solonceni este constituită din două sate: Solonceni şi Tarasova, cele mai de nord localităţi din raionul Rezina, ambele aşezate efectiv pe malul drept al Nistrului. În mediul academic s. Solonceni este cunoscut ca localitatea unde au fost descoperite urme ale omului preistoric.

La moment comuna dispune de o moşie de 3288,4 ha, dintre care 2182,3 ha sunt terenuri agricole. Conform datelor de la 1 ianuarie 2015, aici locuiesc 1790 de oameni, inclusiv 1178 – în Solonceni şi 612 – în Tarasova.

În 2014 în comună au fost înregistraţi 20 de nou-născuţi, cu 1 mai mult ca în anul precedent. În aceeaşi perioadă au decedat 31 de persoane, cu 2 persoane mai mult ca în 2013.

În comună sunt 262 de copii în vârstă de până la 14 ani, iar categoriile pensionari şi invalizi cuprind 220 de persoane. În câmpul muncii sunt angajaţi 420 de locuitori, dintre care 140 activează în instituţiile bugetare, iar 260 sunt antrenaţi în munci sezoniere sau în străinătate.

Principalii agenţi economici care activează în comună sunt societăţile cu răspundere limitată Gropineanu Impexcom, Forever, „LPKV” şi GŢ Mardare Igor, toate antrenate în sectorul agroindustrial. Alţi şase agenţi economici sunt antrenaţi în comerţ şi sfera socială. În teritoriu activează două gimnazii, două grădiniţe de copii, două biblioteci, două cluburi, două instituţii medicale, două biserici ortodoxe.

O particularitate mai deosebită specifică s. Solonceni este faptul că pe la sfârşitul anilor 80 ai secolului trecut aici a fost instalată o linie de troleibuz – unica în sectorul rural din republică, care a funcţionat câţiva ani. În ultimele decenii ale puterii sovietice la Solonceni funcţiona unul din cele mai mari complexe de producere a laptelui din regiune (peste o mie de vaci mulgătoare). Majoritatea populaţiei muncea la complex sau în brigăzile de producere a nutreţurilor. Pentru uşurarea deplasării soloncenenilor a şi fost instalată linia şi procurat un troleibuz care circula de la complexul zootehnic până în partea de sud a satului. După destrămarea URSS complexul de lapte-marfă a fost lichidat, a încetat să mai circule şi troleibuzul.

În timpul judeţelor satele Solonceni şi Tarasova au făcut parte din comuna Rezina. După antireforma teritorial-administrativă din 2003 aceste două localităţi au constituit o comună aparte. La primele alegeri din comună (2003) mandatul de primar l-a câştigat Anatolie Chirtoacă, originar din Solonceni, agronom de profesie. Acum dânsul este la al treilea mandat.

 

Infrastructura comunei – mândria primarului

Anatolie Chirtoacă este convins că succesele comunei se bazează pe munca asiduă, bine coordonată a aparatului primăriei, relaţiile bune cu consilierii comunali, agenţii economici şi populaţia din teritoriu. Consiliul Comunal Solonceni este constituit din 11 consilieri, inclusiv 4 din partea PL, 3 - PLDM, 2 – PCRM, 2-PDM. Primarul a remarcat că pentru dânsul contează faptele şi nu culoarea politică a consilierilor.

De regulă, primăria şi consilierii găsesc limbaj comun când vine vorba de problemele comunei. Astfel, în anul 2014 autorităţile au realizat mai multe proiecte, inclusiv construcţia apeductului şi a sistemului de canalizare în Solonceni, reparaţia clubului din s. Tarasova, construcţia estradei de vară la Solonceni, reparaţia unor drumuri din ambele localităţi, a clădirii primăriei şi a grădiniţei de copii din Tarasova, unde a mai fost construită şi o linie de iluminare stradală. Primăria a comandat proiectul unui apeduct şi pentru s. Tarasova. Conlucrarea eficientă dintre primărie şi consiliul comunal a jucat un rol deosebit în acumularea contribuţiilor comunităţii pentru aceste lucrări, fără de care nici un investitor nu va finanţa azi vreun proiect. Comuna Solonceni se mândreşte cu faptul că toate instituţiile sociale din teritoriu sunt amenajate, reparate şi asigurate cu agent termic. 320 de gospodării particulare din Solonceni sunt conectate la gazoduct, 500 de gospodării din ambele localităţi au legătură telefonică fixă, o bună parte – şi acces la internet.

Se mândreşte primarul şi cu piaţa agricolă, care este îngrădită şi amenajată cu tarabe staţionare pentru comercianţi.

Referindu-se la situaţia financiară, Anatolie Chirtoacă a precizat, că în anul 2014 veniturile totale ale primăriei s-au cifrat la 3,27 mln lei, inclusiv 453 mii lei – venituri proprii. Cheltuielile au fost cu 128 de mii de lei mai mici decât se preconizase. Totodată, dânsul a remarcat cu îngrijorare că bugetul comunei pentru anul curent a fost calculat şi aprobat la venituri şi cheltuieli în mărime de 1.59 mln lei, adică de două ori mai mic ca în anul trecut.

În discuţia cu primarul am adus vorba şi despre planurile autorităţilor pentru anul curent.

„Trebuie să terminăm lucrările la apeduct şi reţeaua de canalizare, care au 15 şi respectiv 9,5 km, construcţia celor 2 sonde arteziene, a 2 staţii de pompare a apelor reziduale şi staţiei de epurare. Costul acestui proiect este de 18,3 mln lei. La fel, trebuie să obţinem proiectul apeductului pentru s. Tarasova. Vom continua amenajarea scuarului Memorie, unde se preconizează instalarea unei stele în amintirea consătenilor căzuţi în cel de-aldoilearăzboimondial şi a unei capele pe locul unde a fost prima biserică din sat.

Vom continua reparaţia drumurilor şi iluminarea străzilor din ambele sate. Va trebui de asemenea să căutăm posibilităţi pentru a schimba uşile şi ferestrele la Gimnaziul Solonceni, pentru renovarea sistemelor de încălzire, aprovizionare cu apă şi evacuarea reziduurilor de la grădiniţa de copii din Solonceni”, ne-a spus A.Chirtoacă, menţionând că ordinea de realizare a acestor planuri urmează s-o stabilească Consiliul Comunal după o consultare cu populaţia.

Din multele convorbiri pe care le-am avut cuanatoliechirtoacă nu numai în procesul pregătirii acestui material, am conchis că dânsul a promis întotdeauna sătenilor doar acele lucruri pe care le poate controla, fiind conştient că în procesul şi mecanismele deciziei sunt implicate foarte multe persoane, circumstanţe şi că nu poţi face întotdeauna ceea ce doreşti. Nu a vrut să-i dezamăgească pe oameni.

 

Aprecieri

Am ţinut să aflăm şi părerea altor consăteni, opiniile unor demnitari de rang raional despre primarul de Solonceni.

Mihai Machidon, profesor de istorie la Gimnaziul Solonceni: Anatolie a crescut într-o familie de gospodari şi el însuşi demonstrează calităţi de bun gospodar. Nu întâmplător consătenii îi încredinţează mandatul de primar deja 12 ani. Este un om liniştit, dar insistent şi neobosit când vine vorba de necesităţile comunei. În primii ani de lucru la primărie nu prea avea susţinere din partea administraţiei raionului, pentru că reprezenta alt partid. Dar a rezistat şi s-a zbătut pentru nevoile comunei. Lumea a înţeles şi a apreciat calităţile şi eforturile lui.

Livia Scutaru, vicepreşedinta raionului Rezina: În pofida tuturor impedimentelor, Anatolie Chirtoacă şi-a făcut cu cinste datoria de primar. În afară de fel de fel de construcţii şi reparaţii, primarul mai trebuie să rezolve zilnic o sumedenie de probleme cotidiene, legate de familiile social-vulne-rabile, viaţa pensionarilor, invalizilor, şomerilor, activitatea instituţiilor din teritoriu, cultură, sport, etc. Anatolie Chirtoacă se străduie să găsească soluţii potrivite pentru toată lumea. Posibil, ar fi cazul să fortifice relaţiile cu agenţii economici din teritoriu, obţinând implicarea lor mai activă în proiectele de dezvoltare economică şi socială a comunei, inclusiv valorificarea posibilităţilor oferite de turismul rural.

 

Vladimir Lis, ex-primar de Solonceni: Cunosc bine gustul pâinii de primar. Anatolie a acumulat o experienţă bogată de lucru în autorităţile publice locale, pentru că în afară de cele trei mandate de primar, dânsul şi în perioada 1999-2003 a reprezentat satele noastre în primăria Rezina. Este un om insistent, stăruitor, preferă să ducă neapărat până la capăt lucrul început. Este în relaţii bune cu lumea, cu agenţii economici din teritoriu şi nu numai, calităţi foarte importante pentru un conducător din administraţia publică locală. Susţin în totul propunerea autorilor demersului către redacţie, cred că primarul nostru merită titlul de laureat al acestui concurs.

 

Arcadie Muşinschi, şeful Direcţiei Generale Finanţe Rezina: În opinia mea, activismul unui primar se măsoară în primul rând prin capacitatea lui de a aduce în comunitate şi a valorifica cât mai multe investiţii. Pe parcursul anului 2014primăria Solonceni a valorificat investiţii capitale în sumă de 2,99 mln lei. În raion sunt primării care au valorificat sume mult mai mari. Nu ştiu cauza, dar în anul trecut Primăria Solonceni a ratat implementarea unui proiect în valoare de 3,3 mln lei, câştigat la Fondul Ecologic Naţional.

Cât priveşte activitatea financiară a administraţiei comunei Solonceni, pot spune că în anul trecut bugetul local a fost îndeplinit la venituri cu 99,6%, iar la cheltuieli - cu 92,5%, astfel nu au fost valorificaţi 366,7 mii lei. Din resursele alocate pentru alimentaţia copiilor la grădiniţe au rămas nevalorificaţi 32500 lei. Desigur, vina pentru toate acestea o poartă tot colectivul primăriei, dar responsabilitatea rămâne totuşi pe seama primarului.

 

Ion Cuşnir, parohul bisericii Înălţarea Sfintei Cruci, s. Solonceni: Sunt paroh în Solonceni de 5 ani. În această perioadă mi-am făcut impresia că dl Anatolie Chirtoacă este un bun administrator, creştin şi om de omenie. Când am efectuat reparaţia bisericii, primarul tot timpul a fost alături de noi, ne-a ajutat cu sfaturi şi diverse materiale. Este un bun organizator, conducător activ, comunicabil, în permanenţă trăieşte cu grijile celor două localităţi. Cu ajutorul dumnealui biserica s-a ales cu un set de clopote, pe care le-am adus tocmai de la Serghiev-Posad (Federaţia Rusă).