A început admiterea în universităţi

  • 20 Iulie 2012, 19:26
  • Vizualizări: 2114
A început admiterea  în universităţi

None

Doritorii de a-şi continua studiile la o facultate din ţară pot depune cereri de participare la concursul de admitere până la finele lunii iulie. Pentru anul acesta, numărul total de locuri în învăţământul superior de licenţă din Republica Moldova este de 20665, inclusiv 6745 locuri cu finanţare bugetară şi 13920 de locuri cu finanţare prin contract. România acordă în acest an, pentru cetăţenii moldoveni, 2800 de locuri subvenţionate de stat pentru ciclul universitar.

5 specialităţi noi cu finanţare bugetară

În prima zi de admitere la Universitatea de Stat din Moldova a fost forfotă mare. Alina Vlas din satul Piscăreşti, raionul Rezina, a venit împreună cu părinţii săi. Ea a optat pentru două specialităţi din cadrul acestei universităţi şi speră că va obţine un loc cu bursă. „Am media notelor foarte bună, de aceea cred că voi reuşi să obţin un loc la buget măcar la una din specialităţile solicitate", spune tânăra.

Nadejda Velişco, şefa Direcţiei Invăţământ Superior din cadrul Ministerului Educaţiei, menţionează că înmatricularea candidaţilor se va face conform ordinii descrescătoare a mediei de concurs, în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare specialitate. „Candidaţii care nu vor fi admişi la un loc cu bursă, vor putea fi înmatriculaţi la locurile prin contract cu achitarea taxei de studii", a specificat reprezentanta Ministerului Educaţiei. În acest an, candidaţii vor avea posibilitatea să opteze la admitere pentru trei specialităţi din acelaşi domeniu de formare profesională sau din domenii diferite.

Potrivit Ministerului Educaţiei, cele mai multe locuri cu finanţare bugetară sunt alocate ştiinţelor educaţiei şi ştiinţelor umanistice. În planul de admitere 2012 cu finanţare bugetară au fost incluse cinci specialităţi noi: Ingineria sudării (UTM), Ingineria şi tehnologia transportului feroviar, Securitate informaţională (UTM), Protecţia plantelor (USM) şi Securitate ecologică (USM).

Cotele de înmatriculare la universităţi

Ca şi în anii precedenţi, la admitere au fost stabilite anumite cote de înmatriculare pentru candidaţi. Astfel, cota deţinătorilor diplomelor de bacalaureat va constitui 90 la sută din numărul total de locuri, iar pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate care solicită specialităţi de formare profesională conform profilului studiat în colegiu – 10 la sută. Pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat din localităţile rurale, centrele raionale şi orăşele mici sunt prevăzute 65 la sută din numărul total de locuri, iar 35 la sută din locuri sunt destinate pentru candidaţii din municipiile Chişinău şi Bălţi.

Şefa Direcţiei Învăţământ Superior de la Ministerul Educaţiei menţionează că 15 la sută din numărul total de locuri prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară vor fi alocate pentru anumite categorii defavorizate de candidaţi. Este vorba de copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor; copiii invalizi de gradele I şi II; copiii ai căror ambii părinţi sunt invalizi; copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl; militarii, participanţi la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak; copiii din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere; absolvenţii şcolilor din localităţile de est ale republicii şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova; copiii de etnie romă; tinerii care au îndeplinit serviciul militar în termen. În categoria candidaţilor care beneficiază de prioritate la înmatriculare în domeniul ştiinţe ale educaţiei au fost incluşi copiii din familii de pedagogi (ambii părinţi pedagogi sau unul, în cazul candidaţilor din familii monoparentale).

Rezultatele admiterii la universităţile din Republica Moldova vor fi anunţate până la 3 august, iar concursul repetat (pentru locurile neacoperite) se va desfăşura în perioada 4-8 august 2012.

Studii universitare în România pentru cetăţenii moldoveni

În acest an, România acordă pentru cetăţenii moldoveni 2800 de locuri subvenţionate de către stat, inclusiv 1000 de locuri cu bursă. Din totalul locurilor fără bursă, 390 sunt alocate extensiunilor universitare de la Bălţi şi Cahul.

Consulul Radu Ciobotea de la Consulatul Român din Bălţi menţionează că absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova, obţinută în urma finalizării a 12 clase, precum şi absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută în alte state şi recunoscută de către Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, se pot înscrie la sediile misiunilor diplomatice ale României din Republica Moldova. „Candidatul poate depune un singur dosar la consulatele României de la Chişinău, Bălţi sau Cahul. Dacă va depune mai multe dosare, sperând că va avea mai multe şanse de a fi admis, candidatul va fi eliminat din concurs", spune consulul. Radu Ciobotea accentuiază că în perioada 22-24 iulie, dosarele de admitere vor fi primite la Cahul, în perioada 25-28 iulie dosarele vor putea fi depuse la Chişinău, iar de la 29 iulie până la 1 august candidaţii vor depune dosarele la Bălţi. Dosarele trebuie să includă o cerere de înscriere – formular tip şi o fotografie ¾ care se aplică pe ea, o copie legalizată a diplomei de bacalaureat şi a foii matricole privind studiile liceale, copia certificatului de naştere şi a certificatului de căsătorie (dacă este cazul) şi o copie legalizată a adeverinţei medicale care să permită accesul în colectivitate. La dosar se vor mai anexa xerocopii ale buletinului de identitate sau cărţii de identitate şi a paşaportului.

Începând cu data de 24 septembrie a.c., pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România vor fi postate listele candidaţilor declaraţi admişi la studii universitare de licenţă, ca bursieri ai statului român, pe locurile subvenţionate de stat.

Lilia Zaharia, Asociaţia Presei Independente

La 16 iulie 2012, Alina Vlas, absolventă a LT "Ştefan cel Mare" din or. Rezina, a venit împreună cu părinţii săi, Ala şi Ion Vlas, pentru a depune actele la Universitatea de Stat din Chişinău