Necesitatea educaţiei religioase este ca o chemare de clopot – pentru a cultiva valori creştine tinerei generaţii

Necesitatea educaţiei religioase  este ca o chemare de clopot – pentru a cultiva valori creştine tinerei generaţii

Originea religiei e supranaturală, avându-şi punctul de plecare în Fiinţa divină-Dumnezeu, care, datorită bunătăţii şi iubirii Sale, a sădit în sufletul omenesc dispoziţia: ca acesta să tindă spre Dumnezeu, să-L cunoască, să stea în legătură cu El (Alexandrinul C.). În concepţia lui Tudor Vianu, religia este iubirea şi cinstea lui Dumnezeu – comuniunea, legătura plină de iubire dintre Dumnezeu şi credincios. După cum între părinţi şi copii este o legătură de iubire sfântă, aşa este…

Mai mult